Säkerhet på is

Håller isen?

Isen är sällan lika stark överallt. Lär dig var isen ofta är svag. På många vatten sker isläggningen i etapper under en längre tid. Senare lagd is är ofta svag. Läs mer …

Isen bör vara minst 10 centimeter tjock för att man ska ge sig ut på den. Tunnare is kan hålla, men risken är då stor för att isen har svagheter som är svåra att upptäcka. Dessutom är det svårt att ta sig upp om du går igenom långt ut på tunn is.

Men även tjocka isar kan ha svaga områden. Misstänker du en svaghet, så pröva isen med en ispik.

Inga naturisar är helt säkra. Det är viktigt att känna till isens vanliga svaga områden. Men svagheter kan ibland vara svåra att se och uppträda oväntat. Du måste vara förberedd på risken att isen plötsligt brister. Då gäller det att ha sällskap, bra utrustning och veta hur du ska göra.

 

Förberedelser

Viktig utrustning vid vistelse på naturis:

  • Bär alltid isdubbar högt runt halsen
  • Alla ska bära flythjälp: flytväst, flytoverall eller ryggsäck med ombyte i tät påse
  • Räddningslina
  • Ispik
  • Mobiltelefon i vattentätt fodral

Tänk på:

  • Ha alltid sällskap på isen. Barn ska alltid ha sällskap av en vuxen.
  • Håll avstånd till den som färdas först. Det minskar risken för att alla samtidigt går igenom isen.
  • Hög fart ökar risken att komma långt ut på svag is. Ta det lugnt.

Läs mer om utrustning...

 

Hur bedömer man isen?

Använd ispiken för att kontrollera isens tjocklek och bärighet så fort du ser en misstänkt förändring i isen. Kan du slå två hårda slag med piken på samma ställe utan att det går hål, är isen stark. Slår du igenom isen på ett slag, är isen tveksam. Tränger det upp vatten på isen där du slagit hål är det en tydlig varningssignal att isen är svag.

Var extra försiktig vid vanliga svaga ställen: t.ex. i sund, under broar, nära tillflöden och vid råkar. Håll låg fart och pröva isen regelbundet med ispiken.

Var uppmärksam på skiftningar i isens utseende. Mörkare fläckar är ofta ett tecken på svagare is. Men även mycket ljusa områden kan vara svag is. Var misstänksam mot alla förändringar i isen. Ligger det snö på isen, så var försiktig under tjockare drivor där den kan vara försvagad.

 

Fart

Hög fart ökar riskerna. Det blir svårare att hinna upptäcka svagheter och man riskerar att komma långt ut på svag is innan den brister. Hög fart gör även att isen lättare brister. Det är också större risk att man skadar sig om man går igenom isen, om farten är hög. Med en bruten arm eller en axel ur led är det svårt att ta sig upp själv. Hög fart ökar också risken för skador om man åker omkull.

 

Mer om säkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har på sidan Din säkerhet listat mycket fakta, tips och filmer om is. Kolla in sidan här

Svenska Livräddningssällskapet

Johannesfredsvägen 5
16869 Bromma
info@sls.a.se, 08-12010240

www.svenskalivraddningssallskapet.se

Om issäkerhet.se

issäkerhet.se är ett samarbete mellan Svenska Livräddningssällskapet, Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation (SNOFED), Friluftsfrämjandet, Sjöräddningssällskapet, Skridskonätet och Sportfiskarna. Läs mer