Saltis

is i skärgård och på hav

I skärgårdar och hav är isen mer riskabel än på insjöar framförallt p.g.a. att saltet i vattnet gör isen mindre stark. Saltis kan variera mycket i styrka, men är alltid svagare än insjöis. Den ger inte ifrån sig tydliga ljud när den tunnar ut och den är svårare att bedöma med ispiken. Strömmar kan snabbt försvaga isen i sund och över grund och båttrafik, vågor och vind kan lätt bryta upp isen så att den driver iväg. Riskerna är därför betydligt större på saltis än på sjöis.

 

Svenska Livräddningssällskapet

Johannesfredsvägen 5
16869 Bromma
info@sls.a.se, 08-12010240

www.svenskalivraddningssallskapet.se

Om issäkerhet.se

issäkerhet.se är ett samarbete mellan Svenska Livräddningssällskapet, Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation (SNOFED), Friluftsfrämjandet, Sjöräddningssällskapet, Skridskonätet och Sportfiskarna. Läs mer