Fakta om is

Lär dig var isen ofta är svag:

isens svaga punkter

  • Områden påverkade av ström: tillflöden, frånflöden, sund, uddar, utsläpp och grund.
  • Vid broar, bryggor, vass och branta klippor som kan reflektera värmestrålning.
  • Ojämn isläggning: vindbrunnar och områden som senare fått is.
  • Råkar och båtrännor.
  • Under snö.

Svenska Livräddningssällskapet

Johannesfredsvägen 5
16869 Bromma
info@sls.a.se, 08-12010240

www.svenskalivraddningssallskapet.se

Om issäkerhet.se

issäkerhet.se är ett samarbete mellan Svenska Livräddningssällskapet, Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation (SNOFED), Friluftsfrämjandet, Sjöräddningssällskapet, Skridskonätet och Sportfiskarna. Läs mer