Fiske

Så här bra kan det gå

Foto: Bengt Olsson

Farorna med isfiske kan skilja sig mycket åt beroende på vilken is man fiskar på. I norra Sverige blir isen ofta snötäckt och närmare metertjock. Här är ofta de största riskerna att gå igenom isen där det finns strömdrag eller vindråkar. I södra Sverige blir isen tunnare och består oftare av ren is. Oavsett var i landet man isfiskar finns det några enkla säkerhetsregler att följa:

  • Minst en decimeter kärnis är ett bra mått på när isen är tillräckligt tjock för isfiske.
  • Gå inte ut på okänd is, kontrollera isen själv även om andra isfiskare redan befinner sig ute på isen.
  • Ha alltid isdubbar utanpå jackan, lättillgängliga under hakan.
  • Provborra/kontrollera alltid isen under varje förflyttning, istjockleken kan variera mycket och is kan förändras snabbt beroende på väderförändringar och ökat strömdrag.
  • Fiska flera tillsammans, då ökar säkerheten, fiska aldrig ensam på tunn is.
  • Ha med en lättillgänglig livlina.
  • Ha alltid en mobiltelefon i vattentätt fodral lättillgänglig för att snabbt kunna larma 112 vid en olycka.
  • Ha med reservkläder i en sluten plastpåse, en nedkyld person behöver snabbt ombyte.
  • Ta aldrig risker i onödan, undvik områden med svag is vid förflyttningar även om det innebär omvägar.

Du hittar mer info om isfiske hos Sportfiskarna

Fiske in action

Foto: Bengt Olsson

Svenska Livräddningssällskapet

Johannesfredsvägen 5
16869 Bromma
info@sls.a.se, 08-12010240

www.svenskalivraddningssallskapet.se

Om issäkerhet.se

issäkerhet.se är ett samarbete mellan Svenska Livräddningssällskapet, Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation (SNOFED), Friluftsfrämjandet, Sjöräddningssällskapet, Skridskonätet och Sportfiskarna. Läs mer